Regler

Renbetesområden
Tävlingen går i känslig natur och i samernas sommarbetesland. Samerna har kunskapen om naturen, djurlivet, vädret och omgivningarna. Självklart är det viktigt att inte störa renarna och renskötsel.

Här är några tips:
-Undvik att gå rakt mot dem.
-Ju tystare du är desto lugnare är djuren.
-Om det skulle vara en flock på stigen, ta en genväg och spring runt, det är absolut  förbjudet att störa renarna och kan leda till diskvalificering.

Försäkring
Kontrollera din försäkring innan loppet då du tävlar på eget ansvar.

Självklart är det ett krav att bistå en medtävlande vid skada.

 • Nedskräpning är absolut förbjuden
 • Vid ev. olycka/sjukdomsfall är Du som tävlande skyldig att på bästa möjliga vis bistå den/de skadade/sjuka.
 • Om tävlande bryter tävlingen, måste detta meddelas vid närmaste bemannade kontroll.
 • Support är inte tillåtet
 • Tävlingsledningen kan ej garantera er personliga säkerhet, ni tävlar på EGET ansvar.
 • Ett rep kommer att dras vid Låktatjåkka anhalt för 100 km, tidpunkt återkommer vi om
 • Löpare som inte klarar reptiden måste bryta tävlingen på grund av säkerhetsskäl och vi tranportrar dom tillbaks till Björkliden
 • Kontrollerna ska tas i rätt ordning.

Ansvar hos de tävlande

 • Får ej ta emot utomstående hjälp annat än i nödsituation.
 • Skyldig att rätta sig efter de förhållningsregler som kontrollant/funktionär ger.
 • Bryter, måste de anmäla detta till närmaste funktionär.
 • Bistå annan tävlande som behöver hjälp vid skada eller annan fara.
 • Nedskräpning är absolut förbjuden. Det som tar ut på fjället ska också tas med hem igen.

Allmänt
Att byta klass från 57 km till 114 km, eller tvärt om är möjligt fram till 2 timmar innan start.

För de som har anmält sig och startat i 114 km klassen men beslutar att vid varvningen ”att detta räcker bra med 57 km” är det då tillåtet att gå i mål och får då en placering i 57 km klassen. Däremot är det ej tillåtet att börja i 57 km och byta upp sig till 114 km klassen under tävlingens gång.

Diskvalificering/tidstillägg/ersättning
Tävlande kan bli diskvalificerat under tävlingens gång. Vid diskvalificering erhålles ingen återbetalning av deltagaravgiften.

De tävlande kan bli diskvalificerat om de:

 • missar någon kontroll eller tar dem i fel ordning.
 • inte följer de direktiv som funktionärerna ger.
 • inte följer de regler som har givits innan och under tävlingen.
 • Något som inte har förutsetts av tävlingsledningen men som bedöms så pass allvarligt att det skall medföra diskvalificering.
 • Tävlande får tidstillägg om något av den obligatoriska utrustningen saknas eller inte uppfyller kraven.

Protest
Lämnas skriftligen till tävlingsledningen senast 30 min efter målgång mot en avgift på 100 kr.

Tävlingsledningens befogenheter
Tävlingsledning har rätt att:

 • Besluta vilka som får deltaga.
 • Diskvalificera lagen.
 • Ändra banans utseende.
 • Bryta eller skjuta upp tävlingen pga väderförhållanden och är då inte återbetalningsskyldig.
 • Behandla protester och efter att ha hört alla inblandade, enväldigt besluta.
 • Tävlingsledningen har möjlighet att ta tävlande av banan även innan maxtiden gått ut.

Observera att det är en åldersgräns på 18 år för att springa loppet.