Så ordnar du bästa kick-off resan

För att få en minnesvärd och lyckad kick-off krävs en del planering. Allt från boende och konferenslokal till aktiviteter ska väljas med omsorg. Att ha ett tydligt syfte är viktigt, det ska vara basen i planeringen.

Under kick-offen sätts tonen för hur samarbetet inom företaget ska se ut och fungera framgent. Därför är det viktigt att tänka igenom och planera kick-offen. Om du vill ha bra konferenslokaler och har företag i Skåne finns det väldigt bra hotell i Malmö att boka in kick-offen på. Det finns moderna lokaler att tillgå och atmosfären är tilltalande. Det är viktigt att konferenshotellet bidrar med en bra miljö där kreativiteten kan spira. Det är en fördel om hotellet är centralt. Då kan transporter enkelt ordnas och fler teambuilding aktiviteter finns att välja mellan, Malmö har mycket att erbjuda. Att kolla upp skatteregler och liknande är bra att göra innan hotellet bokas. Att boka ett konferenshotell som kan hjälpa till med lunch, fika, middag och andra saker är guld värt.

Tips för en lyckad kick-off:

  • Business,People,With,Glass,Of,Wine,And,Champagne,On,HandsVälj bra aktiviteter som bidrar med något.
  • Involvera alla som ska vara med.
  • Ha ett tydligt syfte och mål.
  • Välj plats och miljö med omsorg.

Kom fram till ett tydligt syfte

När du ska planera kick-offen ska du lägga ner lite tid på att tänka igenom vad målet med tiden är. Anpassa upplägg och innehåll efter vad som önskas uppnås. Syften kan exempelvis vara att tillföra ny energi till arbetsgruppen. Om gruppen inte riktigt känner varandra och ett nytt projekt ska startas upp kan det vara bra att lägga fokus på lagkänslan. Ha ett tydligt syfte och mål med hela kick-offen och ha en målbild av slutresultatet. Det är en fördel att vara tydlig i kommunikationen till deltagarna.

Välj bra aktiviteter

Det är viktigt att verkligen välja aktiviteterna noggrant. Vad du väljer spelar stor roll, aktiviteterna ska spegla syftet och målet. Det finns massor med olika aktiviteter att välja mellan som kan bidra till att målet med kick-offen uppnås. Innan kick-offen kan det vara en bra idé att förbereda alla som ska vara med, att ge en hemuppgift kan vara en väg att gå.