Skapa ett starkt team med smarta övningar

Människan må vara ett flockdjur men är samtidigt fena på att skapa konflikter. Medan andra djur ofta har en enkel hierarki som alla följer är människor lite mer komplicerade än så. Vissa är tar mycket plats medan andra är timida, och alla hanterar problem och arbetsuppgifter på olika sätt.

För att skapa ett bra team är det viktigt att gå in aktivt för att nå mål som bra kommunikation och smidigt samarbete. Alla bör få sina röster hörda och känna att de är lika viktiga länkar i produktionskedjan, oavsett om det är varor, tjänster eller livet i allmänhet det handlar om. För det finns det bra, team bildande övningar som kan vara till stor hjälp.

Teoretiska övningar

Det finns ett stort antal övningar som kan stärka gruppkänslan enormt. En sådan är att dela in deltagarna i olika grupper och sedan presentera ett problem som de ska komma på lösningen till, till exempel en rebus eller en mordgåta. Alla får bidra med förslag och kombinationen av olika tänkesätt blir viktig för att nå målet.

Ett annat kan vara att uppmuntra till ett tankeexperiment som ”Okunnighetens slöja” där teamet ska presentera ett samhälle som ingen vet vilken position de kommer födas in i. Experimentet uppmuntrar till långa diskussioner och har fördelen att ämnen som rasism och jämställdhet kommer in utan att det blir någon som känner sig utpekad.

Fysiska aktiviteter som stärker teamet

Finns det möjligheter att komma ut med gänget är det förmodligen det mest effektiva sättet att stärka ett team. Några vanliga teambildning övningar är att göra sådant där allas deltagande är A och O för lyckade resultat, exempelvis enklare lagsporter eller frågesports-orientering. Är medlemmarna i teamet äventyrslystna kan det till och med vara kul och stärkande att hoppa fallskärm eller att ge sig iväg på en överlevnadskurs. Förutom de omedelbara resultaten som kommer av att alla måste stötta varandra, ger sådana upplevelser också värdefulla minnen som alla har gemensamt efteråt.

Förenas i välgörande syfte

Få saker får människor att må så bra som att hjälpa andra och det kan bli en enande aktivitet för alla i gänget. Låt alla komma med förslag på olika ändamål som en första del i teambuildandet, exempelvis en specifik miljöfråga, föräldralösa orangutanger eller forskning om Alzheimers. Bestäm sedan hur pengar och uppmärksamhet ska dras in till välgörenheten, till exempel ett lopp som alla ska löpa eller en vandringsled som ska gås om tre månader. Ta in en duktig tränare som ser till att alla får upp tekniken och konditionen, och se till att ribban ligger inom ett uppnåeligt mål för alla.

Det går också utmärkt att göra andra sorters insamlingar som att till exempel sälja något som gruppen gjort tillsammans. Dela upp alla i ett antal grupper och låt varje lag skapa fantasifulla tårtor som sedan auktioneras ut för ett visst ändamål. Det vinnande laget är det som drar in mest pengar för sin tårta och och belöningen blir både ett stimulerat och glatt team och en välgörenhet som får hjälp.